/* Διαλέξεις στην Αθήνα: - Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών */ Διαλέξεις στην Αθήνα

- Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών


ΟΜΙΛΙΕΣ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ


Πέμπτη 7 Ιουλίου, Ώρα 7:30μ.μ (λεπτομέρειες)
From Villages to Palaces: The Neolithic and Earlier Bronze Age of Greece - the Case of Southern Euboea
Dr. Zarko Tankosic (Indiana University)
Organizers: Norwegian Institute at Athens
Locations: Norwegian Institute at Athens
Event Type: Lecture

Πέμπτη 5 Μαΐου, Ώρα 7:00μ.μ (λεπτομέρειες)
Annual Open Meeting of the Norwegian Institute
Organizers: Norwegian Institute at Athens
Locations: Norwegian Institute at Athens
Event Type: Open Meetings

Δευτέρα 4 Απριλίου, Ώρα 7:30μ.μ (λεπτομέρειες)
The Attic Ritual Theatre and the 'Socially Unquestionable' in the Tragic Genrre
Dr. Synnove Des Bouvrie (University of Tromso)
Organizers: Norwegian Institute at Athens
Locations: Norwegian Institute at Athens
Event Type: Lecture

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, Ώρα 7:30μ.μ
The Role of Religion in State Formation in the Argolid in the Late Middle Helladic and Early Mycenaean Periods
Professor Helene Whittaker (University of Tromso)
Organizers: Norwegian Institute at Athens
Locations: Norwegian Institute at Athens
Event Type: Lecture--------------------
Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τσαμή Καρατάσου 5
117 42, Αθήναι
τηλ. 213-9231351 & 210-9241420
φαξ 210-9215993
e-mail: contact@norwinst.gr
ιστοσελίδα: εδώ