/* Διαλέξεις στην Αθήνα: Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ */ Διαλέξεις στην Αθήνα

Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ


------------------------------------------------------------------------------------------------
Πατήστε στους τίτλους για να δείτε το πρόγραμμα των ομιλιών κάθε Ιδρύματος.
Για τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων πατήστε στον λογότυπο.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ακαδημία Αθηνών - Ομιλίες και Διαλέξεις
---------------------- Κέντρο Ερεύνης τής Ελληνικής Φιλολογίας
-----------------=---- Κέντρο Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας


Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αίθουσα Τελετών
------------------------- - Αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλος
------------------------- - Νέο Αμφιθέατρο
------------------------- - Λοιποί Χώροι


Μουσειακές Σπουδές


Εθνικόν Αρχαιολογικόν ΜουσείονΕν Αθήναις Αρχαιολογική ΕταιρείαΤμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας τής ΕπιστήμηςΦιλολογικός Σύλλογος ΠαρνασσόςΓεννάδειος ΒιβλιοθήκηΕυγενίδειον Ίδρυμα


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Επιστήμης Κοινωνία
---------------------------- - Φροντιστήριο Θετικών Επιστημών
------
---------------------- - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
-------------------------------------- - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
-------------------------------------- - Ινστιτούτο Ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητος


Οικουμενική Ομοσπονδία ΚωνσταντινουπολιτώνΈνωσις Κωνσταντινουπολιτών


Εταιρεία των Φίλων τού Λαού